Dil Bilgisi kategorisinde (82.4k puan) tarafından

Merhaba, dil bilgisi konusunda biraz yardıma ihtiyacım var. "Edat" veya "ilgeç" olarak adlandırılan dil bilgisi unsurları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Aşağıdaki sorularımı cevaplayabilir misiniz?

 1. Edat (İlgeç) Nedir?

  • Edatların tanımını ve dilimizde nasıl bir işlevi olduğunu açıklar mısınız?
 2. Edat (İlgeç) Örnekleri

  • Sıkça kullanılan edat örneklerini paylaşabilir misiniz? Bu örnekler cümle içinde nasıl kullanılır?
 3. İlgeç Cümleleri Örnekleri

  • Edatların cümle içerisindeki kullanımlarına dair örnek cümleler verebilir misiniz? Bu örnekler, edatların cümlede nasıl bir işlev gördüğünü anlamama yardımcı olacaktır.

Teşekkürler!

2 Cevaplar

0 oy
(82.4k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Edat (İlgeç) Nedir? İlgeç Örnekleri, Konu Anlatımı

Edatlar, dilimizde cümlelerin anlamını güçlendiren ve kelimeler arasındaki ilişkileri belirleyen önemli dil bilgisi unsurlarıdır. Bu makalede, edatların tanımı, kullanım alanları ve sıkça kullanılan edat örnekleri hakkında bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, edatların cümle içerisindeki kullanımını pekiştiren örnek cümleler ile konuyu daha iyi kavrayacaksınız. Türkçe dil bilgisi kurallarını öğrenmek ve yazılarınızda doğru kullanmak için bu rehberi inceleyin.

İlgeç

Edat (İlgeç) Nedir?

Edatlar, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, ancak cümlede isim, sıfat ve zamirlerin anlamlarını belirginleştirmek ve cümle ögeleri arasında anlam ilişkileri kurmak için kullanılan kelimelerdir. Edatlar, Türkçede "ilgeç" olarak da adlandırılır.

Edatların bazı temel özellikleri şunlardır:

 • Kendi başlarına anlam ifade etmezler. Anlamlarını ancak cümledeki diğer kelimelerle birlikte kazanırlar.
 • Çoğunlukla çekim eki almazlar. Bazı edatlar -den, -e gibi çekim ekleri alabilirler.
 • Cümlede farklı görevler üstlenebilirler. Edatlar, sıfat, zarf ve tümleç görevi görebilirler.
 • Genellikle kelime gruplarını birbirine bağlarlar.

Edat (İlgeç) Örnekleri

Türkçede birçok edat bulunmaktadır. En yaygın kullanılan edatlardan bazıları şunlardır:

 • Yön bildiren edatlar: İle, de, gibi, kadar, üzere, beri, doğu, batı, kuzey, güney
 • Zaman bildiren edatlar: Önceden, sonra, beri, kadar, boyunca, dek
 • Sebep bildiren edatlar: İçin, dolayı, üzere, den
 • Amaç bildiren edatlar: İçin, üzere, diye
 • Karşılaştırma bildiren edatlar: Gibi, kadar
 • Şart bildiren edatlar: Eğer, -se
 • Soru bildiren edatlar: Mi, mı
 • Nitelik bildiren edatlar: Gibi, kadar

İlgeç Cümleleri Örnekleri

 • Yön bildiren edatlar:
  • Eve ile gittim. (Yön)
  • Kitabı masanın üzerine koydu. (Yön)
  • Akşam eve döneceğim. (Zaman)
 • Zaman bildiren edatlar:
  • Sabahtan beri çalışıyorum. (Zaman)
  • Tatil bitmeden dönmek istiyorum. (Zaman)
 • Sebep bildiren edatlar:
  • Hastalığı için doktora gitti. (Sebep)
  • Geç kaldığı için üzgünüm. (Sebep)
 • Amaç bildiren edatlar:
  • Sınavı geçmek için çok çalıştı. (Amaç)
  • Arkadaşımı görmek üzere yola çıktım. (Amaç)
 • Karşılaştırma bildiren edatlar:
  • Bu elbise annenin elbisesi gibi. (Karşılaştırma)
  • Kardeşim benim kadar basketbol oynamayı bilmiyor. (Karşılaştırma)
 • Şart bildiren edatlar:
  • Hava güzelse pikniğe gidelim. (Şart)
  • Başarılı olursan seni ödüllendireceğim. (Şart)
 • Soru bildiren edatlar:
  • Sen de mi geliyorsun? (Soru)
  • Bu filmi daha önce izledin mi? (Soru)
 • Nitelik bildiren edatlar:
  • Bu tablo Picasso gibi. (Nitelik)
  • Çok yorgunum. (Nitelik)

Edatlar, Türkçede çok önemli bir görev üstlenirler. Cümlelerde anlam ilişkilerini kurmak ve kelimelerin anlamlarını belirginleştirmek için kullanılırlar. Edatların doğru kullanımı, açık ve anlaşılır cümleler kurmak için önemlidir.

İlgeç Hakkında SSS

İçin ilgeç mi?

Evet, "için" bir edat (ilgeç) tir. Aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Amaç: Bir şey yapma sebebini belirtir.
  • Örnek: Ödevimi için çalışıyorum. (Amaç)
 • Sebep: Bir şeyin olmasının sebebini belirtir.
  • Örnek: Hastalandım için okula gidemedim. (Sebep)
 • Karşılık: Bir şeye karşılık olarak yapılan bir şeyi belirtir.
  • Örnek: Bana bir kitap verdi için ona teşekkür ederim. (Karşılık)
 • Fayda: Bir şeyin kime veya neye faydalı olduğunu belirtir.
  • Örnek: Bu ilaç için iyidir. (Fayda)

Gibi ilgeç mi?

Evet, "gibi" bir edat (ilgeç) tir. Aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Benzetme: Bir şeyi başka bir şeye benzetmek için kullanılır.
  • Örnek: Bu araba bir kuş gibi uçuyor. (Benzetme)
 • Örnek verme: Bir şeyin örneğini vermek için kullanılır.
  • Örnek: Elma, armut gibi meyveleri severim. (Örnek verme)
 • Yaklaşıklık: Bir şeyin yaklaşık miktarını veya değerini belirtmek için kullanılır.
  • Örnek: Yüz gibi insan vardı. (Yaklaşıklık)

Ama ilgeç mi?

Evet, "ama" bir edat (ilgeç) tir. Aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Karşıtlık: İki cümle veya kelimeyi karşılaştırmak ve aralarındaki zıtlığı belirtmek için kullanılır.
  • Örnek: Çok yorgunum ama yine de işe gitmem gerekiyor. (Karşıtlık)
 • Ancak: Bir şeye rağmen başka bir şeyin olduğunu belirtmek için kullanılır.
  • Örnek: Hava soğuk ama güneşli. (Ancak)

Bile ilgeç mi?

Evet, "bile" bir edat (ilgeç) tir. Aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Vurgulama: Bir şeyin beklenmedik veya olağanüstü olduğunu belirtmek için kullanılır.
  • Örnek: Küçük çocuklar bile bu soruyu çözebildi. (Vurgulama)
 • Dahil olma: Bir şeyin de dahil olduğunu belirtmek için kullanılır.
  • Örnek: Ben bile bu fikre karşıyım. (Dahil olma)

Herhalde ilgeç mi?

Hayır, "herhalde" bir edat (ilgeç) değildir. Bir zarftır ve tahmin veya olasılık bildirmek için kullanılır.

 • Örnek: Herhalde yarın yağmur yağacak. (Tahmin)

İlgeç ve Bağlaç Nasıl Ayırt Edilir?

Edat ve bağlaç, Türkçede sıkça karıştırılan iki kelimedir. Aralarındaki farkları şu şekilde özetleyebiliriz:

Anlam:

 • Edatlar: Kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, ancak cümlede isim, sıfat ve zamirlerin anlamlarını belirginleştirmek ve cümle ögeleri arasında anlam ilişkileri kurmak için kullanılan kelimelerdir.
 • Bağlaçlar: Kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri birbirine bağlamak için kullanılan kelimelerdir. Bağlaçlar, cümle ögeleri arasında anlam ilişkisi kurmazlar.

Çekim Eki:

 • Edatlar: Çoğunlukla çekim eki almazlar. Bazı edatlar -den, -e gibi çekim ekleri alabilirler.
 • Bağlaçlar: Hiçbir zaman çekim eki almazlar.

Cümleden Çıkarma:

 • Edatlar: Edatlar cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur veya anlamsızlaşır.
 • Bağlaçlar: Bağlaçlar cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı genellikle değişmez, sadece kelime grupları veya cümleler birbirinden ayrılır.

Örnekler:

 • Edat: Eve ile gittim. (Edat cümleden çıkarılırsa "Eve gittim" olur ve anlam belirsizleşir.)
 • Bağlaç: Ali ve Veli okula gitti. (Bağlaç cümleden çıkarılırsa "Ali okula gitti. Veli okula gitti." olur. Anlam değişmez.)

Cümlede İlgeç Nasıl Bulunur?

Cümlede ilgeç bulmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

 1. Cümleyi dikkatlice okuyun ve kelimelerin anlamlarını anlamaya çalışın.
 2. Cümlede anlam ilişkisi kuran kelimeleri belirleyin.
 3. Belirlediğiniz kelimeler kendi başlarına bir anlam ifade ediyorsa, o kelimeler ilgeç değildir.
 4. Belirlediğiniz kelimeler kendi başlarına bir anlam ifade etmiyorsa ve cümlede anlam ilişkisi kuruyorsa, o kelimeler ilgeçtir.

İlgeç Eş Anlamlısı Nedir?

İlgeçlerin eş anlamlıları yoktur. Edatlar, Türkçede kendine özgü bir kelime türüdür ve her edatın kendine özgü bir anlamı ve kullanımı vardır. Bazı edatlar, belirli durumlarda benzer anlamlar ifade edebilirler, ancak bu durum eş anlamlılık olarak değerlendirilmez.

Örnek:

 • "İçin" ve "üzere" edatları, "amaç" anlamında kullanılabilirler. Ancak bu durum, "için" ve "üzere" edatlarının eş anlamlı olduğu anlamına gelmez. Her iki edat da kendine özgü anlamlara ve kullanımlara sahiptir.

Kaynakça:

0 oy
(82.4k puan) tarafından

İlgeçler, cümlelerimizi daha etkileyici ve anlamlı hale getiren unsurlardır. Sizlere ilgeçlerin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve neden dilimize olan katkılarının önemli olduğunu açıklayarak, bu konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olacağız.

1. İlgeç Nedir?

İlgeçler, Türkçe dilinde yer, zaman, neden, amaç, durum gibi ilişkileri ifade etmek için kullanılan küçük kelimelerdir. Cümlelerimizin anlamını tamamlar ve farklı yapıları birbirine bağlarlar. Örneğin, "Gözlüğümü takmadan önce kitabı okudum." cümlesindeki "takmadan önce" ifadesi bir ilgeç örneğidir.

2. İlgeçlerin Kullanımı:

İlgeçler, cümlelerimizde genellikle özne ve yüklem arasında yer alır. İlgeçler, farklı yapıları birleştirerek cümlelerimizin akıcılığını artırır ve anlamını derinleştirir. Örneğin, "Sınıfta dikkatlice dinledikten sonra soruları cevapladım." cümlesindeki "dikkatlice" ilgeç olarak kullanılmıştır.

3. İlgeç Türleri:

İlgeçler, kullanım amaçlarına göre farklı türlere ayrılır. En sık kullanılan ilgeç türleri şunlardır:

 1. Yer İlgeçleri: "Evde, parkta, okulda" gibi yerleri belirtmek için kullanılır.
 2. Zaman İlgeçleri: "Sabah, gece, haftada bir" gibi zaman ifadelerini belirtmek için kullanılır.
 3. Neden İlgeçleri: "Çünkü, dolayı, yüzünden" gibi sebep-sonuç ilişkilerini ifade etmek için kullanılır.
 4. Amaç İlgeçleri: "İçin, uğruna, maksadıyla" gibi amaç bildiren ifadeleri belirtmek için kullanılır.

4. İlgeçlerin Dilimize Kattığı Değer:

İlgeçler, dilimize zenginlik, akıcılık ve anlam derinliği katar. Bu küçük kelimeler, cümlelerimizi daha etkileyici hale getirir ve ifadelerimize ayrıntı katar. İlgeçler, anlatılan olayın zamanını, mekanını, nedenini ve amacını belirterek okuyucuya daha net bir görsel sunmamızı sağlar.

Sonuç:

İlgeçler, dilbilgisinin önemli bir parçasıdır ve cümlelerimizin anlamını tamamlayarak dilimize derinlik katar. Yer, zaman, neden, amaç gibi ilişkileri ifade eden ilgeçler, dilimizi daha etkileyici ve güçlü bir hale getirir. Bu blog yazımızda ilgeçlerin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenerek dilimize olan katkılarını daha iyi anladık. Artık ilgeçleri bilinçli bir şekilde kullanarak yazılarımızı daha etkileyici hale getirebiliriz. 

İlgili sorular

1 cevap
26, Şubat, 26 Eğitim kategorisinde Admin (82.4k puan) tarafından soruldu
1 cevap
9, Haziran, 9 9. Sınıf Tarih kategorisinde Admin (82.4k puan) tarafından soruldu
1 cevap
9, Haziran, 9 9. Sınıf Tarih kategorisinde Admin (82.4k puan) tarafından soruldu
1 cevap
9, Haziran, 9 9. Sınıf Tarih kategorisinde Admin (82.4k puan) tarafından soruldu
...