Meslekler kategorisinde (82.1k puan) tarafından
Muhtarın görevleri nelerdir?

1 cevap

0 oy
(82.1k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Muhtarın Görevleri: Köy ve Mahalle Seviyesinde

Muhtarlar, köylerde ve mahallelerde toplumun temsilcileri olarak önemli bir role sahiptirler. Hem köy hem de mahalle muhtarlarının görevleri, yerel yönetimlerin işleyişine katkı sağlayarak toplumun refahı ve huzuru için çalışmakla yükümlüdürler. İşte, köy ve mahalle muhtarlarının görevlerine dair kapsamlı bir değerlendirme:

Mahalle Muhtarının Görevleri:

 1. Seçim ve Kurul Katılımı: Seçim dönemlerinde sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve emlak vergisi ile ilgili komisyonlara katılım sağlamak.

 2. İlan İşleri: Seçim listeleri ve askerlik çağındaki vatandaşların kimlik çizelgelerinin ilan edilmesi gibi ilan işlerini yürütmek.

 3. Altyapı Kontrolü: Cadde, sokak ve meydan levhalarının kontrolünü yaparak eksikliklerin belediyeye bildirilmesini sağlamak.

 4. Salgın Hastalık Bildirimi: Salgın veya bulaşıcı hastalıklı bireyleri ilgili kurumlara bildirerek önlem alınmasına destek olmak.

 5. Tebligat Yardımı: Askerlik ve seferberlik gibi resmi tebligatların yapılmasında vatandaşlara yardımcı olmak.

 6. Seçmen İşleri: Seçmen kağıtlarının dağıtımını sağlamak ve seçim süreçlerine katkıda bulunmak.

 7. İlmühaber Düzenleme: Mahalle sakinlerinin ihtiyaç duyduğu belgeleri düzenlemek ve sağlamak.

 8. Nüfus İşlemleri: Nüfus kaydını kaybeden veya yenilemek isteyenlere gerekli belgeleri düzenlemek.

 9. Sosyal Yardım ve Destek: Muhtaç, yaşlı, sakat veya kimsesiz vatandaşların tespiti ve yardım süreçlerine destek olmak.

 10. Hizmet Değerlendirmesi: Mahallede gerçekleşen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek ve iyileştirmeye yönelik öneriler sunmak.

Köy Muhtarının Görevleri:

 1. Kanun ve Nizam İlanı: Hükümet tarafından belirlenen kanun ve nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak.

 2. Asayişin Sağlanması: Köy içinde düzen ve asayişi korumak, gerekli önlemleri almak.

 3. Sağlık İşleri: Salgın ve bulaşıcı hastalıkları zamanında ilgili kurumlara bildirerek önlem alınmasına yardımcı olmak.

 4. Hekimlik Dışında İlaç Yasağı: Hekim olmayanların hastalara ilaç yapmasını engellemek ve bu durumu ilgili makamlara bildirmek.

 5. Aşı Çalışmaları: Köylülerin çiçek ve bulaşıcı hastalıklardan korunması için aşılanmalarını sağlamak.

 6. Güvenlik İşleri: Köye gelen gidenleri takip etmek ve şüpheli durumlarda yetkililere bildirmek.

 7. Nüfus Kayıtları: Köyde doğan, ölen, evlenen ve boşananların kayıtlarını tutarak ilgili mercilere bildirmek.

 8. Vergi İşleri: Vergi toplama süreçlerinde yetkililere rehberlik etmek ve gerekli durumlarda yolsuzlukları bildirmek.

 9. Askerlik İşleri: Asker toplama süreçlerine katkı sağlamak ve kaçak durumlarını bildirmek.

 10. Güvenlik ve Adalet İşleri: Köydeki güvenlik durumunu takip etmek, eşkıya veya suçluları yetkililere bildirmek.

 11. Hukuki İşler: Köydeki hukuki süreçlerde köylüleri yönlendirmek ve gerekli adımları atmalarına yardımcı olmak.

 12. Doğal Afetlerde Yardım: Yangın veya sel gibi doğal afet durumlarında köylüleri bir araya getirerek müdahale etmek.

 13. Mahkeme İşleri: Mahkeme süreçlerinde gerekli belgelerin düzenlenmesine yardımcı olmak ve mahkemeye katılmak.

 14. Yazışmaların Yürütülmesi: Köy yazışmalarını düzenlemek ve gerekli kişilere iletmek.

 15. Görevine Uymayanlara Karşı Mücadele: Köy işlerine karşı gelmek veya kötü söz söylemek gibi durumlarda gerekli yasal işlemleri başlatmak.

 16. İhtiyar Meclisi İşleri: İhtiyar meclisiyle işbirliği yaparak köy işlerini yürütmek ve halkın taleplerine cevap vermek.

Muhtarlar, toplumun temsilcisi olarak yerel yönetimlerin en önemli unsurlarından biridir. Hem köyde hem de mahallede yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumun refahını artırmak için çaba gösterirler. Bu görevlerini layıkıyla yerine getiren muhtarlar, toplumları için değerli birer kaynaktır.

Google News

İlgili sorular

1 cevap
15, Şubat, 15 Meslekler kategorisinde Admin (82.1k puan) tarafından soruldu
1 cevap
11, Mart, 11 Eğitim kategorisinde Admin (82.1k puan) tarafından soruldu
1 cevap
4, Temmuz, 4 Meslekler kategorisinde Admin (82.1k puan) tarafından soruldu
...