Nedir - Nasıl Yapılır? kategorisinde (82.1k puan) tarafından
Tağuti sistem nedir?

2 Cevaplar

0 oy
(82.1k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Tağuti Sistem Nedir?

Tağut, Allah'tan başka itaat edilen, hükümranlık ve tanrılık taslayan her şeydir. Bu, putlar, şeytanlar, kâhinler, nefs ve heva gibi somut varlıklar olabileceği gibi, insan yapımı ideolojiler, sistemler ve yasalar gibi soyut kavramlar da olabilir.

Tağuti sistem, Allah'ın rızası dışındaki bir ideoloji veya yasamaya dayalı, insanları Allah'tan uzaklaştıran ve saptıran bir yönetim şeklidir. Bu sistemler, genellikle şunlar gibi özelliklere sahiptir:

 • Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'a aittir ilkesini reddederler. Tağuti sistemlerde, egemenlik ve yasama yetkisi Allah'a değil, insanlara veya belirli bir gruba aittir.
 • İnsanları Allah'a değil, kendilerine itaate çağırırlar. Tağuti sistemler, kendi koydukları kanunlara ve ideolojilere uyulmasını talep eder ve Allah'ın rızasına aykırı olsa bile itaat edilmesini beklerler.
 • Adalet ve eşitlik yerine zulüm ve sömürüye dayanırlar. Tağuti sistemlerde, güçlü olan zayıf olanı sömürür ve adalet yerini zulme bırakır.
 • İnsanları maddiyata ve dünyevi zevklerine yönlendirirler. Tağuti sistemlerde, manevi değerler ve ahiret yerine maddi değerler ve dünyevi zevkler ön plana çıkarılır.

Tağuti sistemlere bazı örnekler:

 • Putperestlik: Putlara tapınma ve onlara tanrısal sıfatlar atfetme.
 • Kralcılık ve diktatörlük: Tek bir kişinin sınırsız güce sahip olduğu ve halka hesap vermediği yönetim şekli.
 • Oligarşi: Bir grup elit kişinin veya ailenin siyasi ve ekonomik gücü elinde tuttuğu yönetim şekli.
 • Faşizm ve Nazizm: Bireysel özgürlükleri kısıtlayan, totaliter ve milliyetçi ideolojilere dayalı yönetim şekilleri.
 • Komünizm: Sınıfsız bir toplum kurma amacıyla özel mülkiyeti ve bireysel özgürlükleri kaldıran ideolojiye dayalı yönetim şekli.

Tağuti sistemlere karşı tavır:

Müslümanların tağuti sistemlere karşı tavrı net ve kesindir. Tağuti sistemlere karşı çıkmak ve onlardan uzak durmak her Müslümanın görevidir. Bu, Allah'a itaat etmenin ve tevhid inancını korumak için gereklidir.

Tağuti sistemlere karşı çıkmanın bazı yolları şunlardır:

 • Tağuti sistemlerin mahiyetini ve tehlikelerini öğrenmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak.
 • Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşamak ve tağuti sistemlerin dayattığı değerlere karşı direnmek.
 • Adil ve merhametli bir toplum kurmak için çalışmak.

Sonuç olarak:

Tağuti sistemler, Allah'tan uzaklaştıran ve insanları saptıran tehlikeli yönetim şekilleridir. Müslümanların tağuti sistemlere karşı bilinçli olması ve onlardan uzak durması gerekir.

0 oy
(82.1k puan) tarafından

Tağuti sistem, genellikle İslam dünyasında kullanılan bir terimdir. Bu sistem, İslami değerlere ve öğretilere aykırı olan yapıları, kurumları ve felsefeleri ifade eder.

Tağut kelimesi Arapçada "azmak, sınırları aşmak, haddi aşmak" anlamlarına gelir. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime, Allah'tan başka varlıklara tapınma, itaat etme ve bunları Allah'ın üstünde tutmayı ifade etmek için kullanılmıştır. Buna göre tağuti sistem, ilahi değerler yerine dünyevi çıkarları ve keyfi otoriteleri ön plana çıkaran, Allah'ın buyruklarına değil kendi heva ve heveslerine göre hareket eden bir sistemdir.

Tağuti sistemin bazı temel özellikleri şunlardır:

 • İnsanı yüceltme, bireyciliği ve bencilliği körükleme
 • Ahlaki değerlerden uzaklaşma, her türlü yozlaşmaya izin verme
 • Zayıfı ezme, güçlüyü yüceltme, adaletsizlik
 • Faiz, sömürü, haksız kazanç gibi haram yollarla servet biriktirme
 • Doğayı ve çevreyi tahrip etme
 • Sınırsız haz ve zevk düşkünlüğü
 • Maneviyattan uzak bir yaşam tarzını yaygınlaştırma

Kısacası tağuti sistemde, Allah’ın emir ve yasakları hiçe sayılır, dünya hayatı ahiret hayatının önüne geçer. Bireyler kendi çıkarları ve arzuları peşinde koşarken, zulüm, haksızlık, ahlaksızlık ve anarşi toplumsal hayatın normal bir parçası haline gelir.

Bu sisteme karşılık İslam, adil ve erdemli bir toplum düzeni kurmayı amaçlar. Her türlü zulme karşı çıkar, yardımlaşma ve dayanışmayı esas alır. Helal kazancı, ahlaklı yaşamı, doğayla uyum içinde olmayı öğütler. Bireyin mutluluğunu, ancak toplumun mutluluğu ile bağdaştırır. Allah korkusu ve ahiret bilincini canlı tutarak, insanı manevi olgunluğa erdirmeyi hedefler.

Kaynaklar:

http://www.suleymaniyevakfi.org/kuran-tefsiri/tagut.htm

https://sorularlaislamiyet.com/tagut-nedir-kuran-da-tagut-kelimesinin-gecen-anlamlari-nelerdir

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=3528

www.youtube.com/watch?v=igkvDzE0Twk

Google News

İlgili sorular

1 cevap
26, Şubat, 26 Nedir - Nasıl Yapılır? kategorisinde Admin (82.1k puan) tarafından soruldu
1 cevap
20, Şubat, 20 Nedir - Nasıl Yapılır? kategorisinde Admin (82.1k puan) tarafından soruldu
1 cevap
26, Mays, 26 Elektronik kategorisinde Admin (82.1k puan) tarafından soruldu
1 cevap
11, Şubat, 11 Nedir - Nasıl Yapılır? kategorisinde Admin (82.1k puan) tarafından soruldu
...